Het team

We zijn interim professionals die samen leren en samen werken. We vinden het waardevol om ons verbonden te voelen. Verbonden in onze professionele uitdaging en zoektocht. Verbonden in onze ambitie naar anders en beter.

Omdat de huidige tijd veel vakmanschap (meesterschap) vraagt waarbij we ook als persoon meer 'in de wind staan’ (moed). Dan helpt het om onderdeel te zijn van een professioneel netwerk.

over flink veranderen

Barry Popma is founder van Flink Veranderen en heeft ruim 20 jaar ervaring in het leidinggeven aan verandering in de VVT, revalidatie en ziekenhuiszorg.

Barry Popma

Arjan Bleeker is teamcoach in organisaties. Met ruim 15 jaar ervaring als senior leidinggevende in grote operationele organisaties met een verbeter- en veranderopgave.

Arjan Bleeker

Nathalie van der Voort heeft ruim 20 jaar ervaring als projectleider, procesmanager, leidinggevende en adviseur gericht op strategie, innovatie en transities in de zorg- en profit sector.

Nathalie van der Voort

Barbara heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van cultuurveranderingen, leiderschapsontwikkeling en operationeel crisismanagement binnen de ouderen- en ziekenhuiszorg en GGZ.

Barbara van Iersel

Finus Kuijs heeft 16 jaar ervaring als manager, directeur en bestuurder in zorg en welzijn en heeft daarvoor 13 jaar gewerkt in de uitgeverijwereld in commerciële functies.

Finus Kuijs

Matthijs Meester is een ervaren interim (HR) directeur en verandermanager. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met het leidinggeven aan strategische organisatieverandering in de zorg, sociaal domein en bij de overheid.

Matthijs Meester

Jeroen heeft ruim 15 jaar ervaring met het leidinggeven aan verpleeg- en behandelorganisaties binnen de revalidatiezorg en de VVT en daaraan gerelateerde veranderprocessen.

Jeroen Offermans

Pleuni

Pleuni Vullers heeft ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van verandertrajecten als adviseur, (HR) manager of project-programmaleider.

Pleuni Vullers

Wilma Bus heeft meer dan 20 jaar ervaring als senior leidinggevende, managementcoach, programmaleider en interimmanager in de GGZ en VVT

Wilma Bus

Jantine Verheij heeft ruim 15 jaar management ervaring in de zorg en zakelijke dienstverlening bij organisaties die grote uitdagingen kennen om te werken aan toekomstbestendigheid. 

Jantine Verheij

Hannes Velt heeft 20 jaar ervaring als interim manager, change  consultant en Agile leiderschapscoach bij grote organisaties in o.a. de financiële sector

Hannes Velt

Veronique Meijer heeft ruim 10 jaar ervaring als (interim)manager en coach in de brede zorgsector. Ik zorg voor richting, ruimte en resultaat in veranderende situaties op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. 

Veronique Meijer

Mariska de Roo heeft ruimt 20 jaar ervaring als manager en directeur in de ziekenhuissector en geboortezorg. Ze heeft leiding gegeven aan verandering van structuren en processen en kent hierin de dynamiek van politieke, bestuurlijke en financiële polariteiten en belangen.

Mariska de Roo

Dominique Dautzenberg heeft ruim 15 jaar ervaring als manager, adviseur en projectleider in de ouderenzorg, behandeling en zakelijke dienstverlening gericht op kwaliteitsverbetering en teamontwikkeling. 

Dominique Dautzenberg

Angelique is een kwaliteitsverpleegkundige met leiderschaps- en change skills. Ze heeft deelgenomen aan het Flink Potential Programma. 

Angelique Mourik

U bent een leider met een scherp oog voor anderen en organisaties. En toch wordt U geconfronteerd met deze vraag: waarom kan ik iedereen helpen behalve mezelf?

Coen Aalders

Jan Moen richt zich momenteel vanuit zijn zeer uitgebreide ervaring op coaching van bestuurders en directeuren.

Jan Moen

U weet dat uw leiderschap en de vraagstukken in de huidige context vragen om meer perspectieven. Maar welke zijn relevant? U weet ook dat uw persoonlijke kracht op de proef wordt gesteld. En u wilt deze versterken.

Josette de Goede

Marc van der Aar heef ruim 15 jaar ervaring in de VVT en ziekenhuissector als leidinggevende, coach en trainer bij verbeter- en verandervraagstukken. Hij werkt vanuit de visie op empatisch leiderschap.

Marc van der Aar

Lydia Schipper heeft ruime ervaring in het begeleiden van verandertrajecten als HR professional, verandermanager, coach en trainer. Daarnaast is ze actief als toezichthouder en kenmerkt zich als vrijdenker.

Lydia Schippers

Seraba Captein heeft 6 jaar ervaring als verpleegkundige en teamleider op kwaliteits- en capaciteitsprojectenin de ziekenhuiszorg en VVT.
- Flink Potential

Serena Captein

Onze merkwaarden

Wat: samen - werken

Flink Veranderen vindt het van belang om met elkaar de klus te klaren. De ene keer is dat een heel concreet iets wat bereikt moet zijn (bv. het weer financieel gezond krijgen van de instelling met daarbij duidelijke getallen en uitkomsten), de andere keer is het een meer verkennend proces waar inspiratie en ontdekken meer de sfeer is. Hoe verschillend het ook is, wat gelijk is, is dat we dit samen met de medewerkers doen. Van hoog tot laag in de organisatie. We richten ons hierin niet op bv alleen het management of alleen op de werkvloer. Flink praat en werkt met iedereen die een rol heeft hierin.

Als resultaat – product brengt Flink de klant dat er weer samen gewerkt wordt. Het gaat dan niet per se om samenwerken maar meer om samen werken. Het verschil zit hem er in dat samen werken doelgerichter is. Flink werkt met het doel voor ogen; met als resultaat dat medewerkers gericht zijn op dat wat er moet gebeuren, met elkaar en voor elkaar, voor patiënten, voor de instelling. Flink levert als resultaat dat het werk en de werkprocessen eenvoudig en overzichtelijk zijn waardoor er prettig, gefocust en met een gezamenlijk doel voor ogen gewerkt wordt.

Waarom: aandacht

Aandacht staat voor de gefocuste rust voor het onderwerp waarop de aandacht is gericht. Het staat voor de bewuste keuze bij de ander te zijn, niet afgeleid te zijn en te willen worden…. omdat gefocuste aandacht ruime geeft aan het geheel, aan de eenheid. Of dit nu gaat om de interactie met een mens, om het waarnemen van een situatie, het bewonderen van een object etc. Aandacht vraagt om nieuwsgierigheid, het vraagt om het uitstellen van oordeel zodoende dat wat waargenomen of ervaren wordt in al zijn kleur en hoedanigheid zuiver bekeken kan worden… om het volledig tot zijn recht te laten komen.

Flink wil zuiver kijken naar vraagstukken en problemen van klanten, Flink wil zuiver praten en zuiver doen. Dit vraagt aandachtigheid voor wat er is, het vraagt zorgvuldigheid, fijngevoeligheid en scherpzinnigheid. Omdat daarmee de juiste oplossing zich makkelijker aandient. Door het inzetten van aandacht, wat dus een bewuste activiteit is, voelen medewerkers zich gezien, hebben ze het gevoel dat ze van waarde zijn, dat ze ertoe doen. Dit is een belangrijke voorwaarde en succesfactor om prettig, doelgericht en succesvol met mensen samen te werken. Aandacht verbindt, geeft een gevoel van samen, erkenning en beloning.

Hoe: bewust maken

Het samen werken heeft een doel, werkt ergens aan en werkt ergens naar toe. De inzet van medewerkers, hun tijd, expertise is altijd in schaarste. Veranderingen zijn niet vrijblijvend, ze hebben een urgentie of een verlangen. Om de kans op succes zo groot mogelijk te laten zijn, is het komen tot bewuste keuzes essentieel. Om bewuste keuzes te kunnen maken is een bepaalde mate van bewust zijn essentieel.

Flink maakt bewust door inzicht te geven in wat er speelt bij de medewerkers en in de organisatie, door helderheid te geven in de oplossingsrichtingen en door focus te geven in de uitvoering ervan. Bewuste medewerkers maken bewuste keuzes. Bewuste keuzes geven richting, zijn bestand tegen een stootje, zijn efficient, zijn vitaal omdat er geen verspilling is van energie en inzet.

Betrokken

Vanuit het samen doet Flink mee omdat Flink het zich aantrekt wat er niet goed loopt en de drijfveer heeft om te ondersteunen op die punten waar de klant het (even) niet zelf kan. Flink is betrokken door zich als “mede strijder” op te stellen, door te doen wat er gedaan moet worden. Door de extra mile te lopen, door harder te lopen, door soms anders te lopen om verwachting te overtreffen, door soms gaten dicht te lopen die niet bij de opdracht horen. Door zich niet te beperken tot hoe het hoort maar uitdaagt, de spanning op zoekt om hier de antwoorden te vinden naar verbetering.

het flink team 3

Flink is betrokken door aan de zijde te gaan staan van de “werkers”, aan de zijde van de medewerkers die willen bouwen. Flink is betrokken door de weg van de meeste weerstand op te zoeken en aan te gaan wat nodig is. Flink verbindt met de mens achter de functionaris om zo beide werelden weer samen te brengen. Flink kijkt over de grenzen van de opdracht heen door bewust stil te staan bij de impact van keuzes op de lange termijn. Flink gaat een relatie aan met de organisatie en de medewerkers, doet geen “opdracht” maar bouwt en werkt mee aan het succes van de organisatie.

Energie

Flink is zelf in beweging en brengt beweging: nieuwsgierigheid tonen, ter discussie stellen, geen genoegen nemen met minder dan wat mogelijk is. Ruimte maken voor gesprek, focus brengen op doen! Omdat antwoorden zich tonen vanuit beweging en niet vanuit stilstand. We zoeken niet naar de beste blauwdruk maar bouwen de brug terwijl we er overheen lopen. Niet zo maar, maar met een intelligente manier van bewegen.

het flink team 2

Alles in een dynamisch evenwicht van ont-spannen, de mouwen oprollen, erkenning en waardering geven en successen vieren. Vitaliteit speelt hierin een belangrijke rol: energielevel, mindset en focus. Flink is energiek, doet en leeft dit voor. Stimuleert medewerkers en organisaties hierin omdat vitale medewerkers vitale keuzes maken.

Barry Popma heeft de transitie van de operationele stafdiensten in het ziekenhuis begeleid naar de rol van business partners en dus naar een waarde verhogende organisatie. Zijn betrokkenheid, persoonlijke verbinding en sensitieve aanpak waren bijzonder om te ervaren. En belangrijker nog, voor alle betrokkenen een positieve ervaring. Ik kijk terug op een succesvolle, leerzame en dynamische samenwerking."

5/5

- Jeanneke van Meulebrouck
Directeur HR en Organisatieontwikkeling