Verandervermogen

Krijg inzicht en helderheid

Met de online scan Verandervermogen krijgt u als leider helderheid in de veranderaanpak. En daarmee de rust dat u de juiste keuzes maakt. Keuzes die leiden tot voorspelbaar succes. Zonder gedoe.

flinke verbeteraar_wit

We weten dat 70% van alle veranderinitiatieven mislukt. De oorzaak is dat de meeste organisaties onvoldoende voorbereid zijn en het veranderproces onvoldoende doorzien.

Flink heeft de overtuiging dat gedoe voorkomen kan worden door te niet gehaast te zijn, door met oprechte aandacht te kijken naar wat er is en dus te willen snappen en voelen wat er speelt. Waarom niet leren van de kostbare lessen die anderen al geleerd hebben? We weten dat een succesvolle verandering altijd een aantal fasen kent die tijd nodig hebben.

Waarom niet wat langer stilstaan? We weten dat het overslaan van stappen slechts een illusie van snelheid en voortgang geeft. Het maken van fouten in elk van de fasen kan grote negatieve gevolgen hebben.

Verandervermogen geeft helderheid in:

  • de fasen die in een succesvol en duurzaam veranderproces belangrijk zijn

  • de mate waarin deze verschillende fasen goed worden doorlopen

  • de wijze waarop de medewerkers de voortgang van het veranderproces ervaren

  • de interventiemogelijkheden binnen de verschillende fasen van het veranderproces

Het resultaat

Helderheid in de veranderaanpak

Met het programma Verandervermogen krijgt u als leider helderheid in de veranderaanpak. En daarmee de rust dat u de juiste keuzes maakt. Keuzes die leiden tot voorspelbaar succes. Zonder gedoe.

  • weten dat u de juiste keuzes maakt

  • keuzes die leiden tot voorspelbaar succes

  • een plan van aanpak voor het verandertraject

verandervermogen

Flink, in deze Barry Popma, heb ik ervaren als een bevlogen en betrokken adviseur die op deskundige wijze zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau snapt waar het over gaat. In korte tijd komt hij tot de kern en neemt mensen me op de route naar anders en beter."

5/5

Gharty Filemon
Manager behandelzaken WoonZorg centra Haaglanden

Waarom Flink Veranderen?

Omdat we weten hoe het moet

U staat voor een belangrijke verandering in de organisatie, ingegeven door in- of externe omstandigheden. De verandering moet een grote impact hebben op de organisatie en daarom is een visie op de verandering en een heldere aanpak essentieel.

70% van alle veranderinitiatieven mislukt. Er wordt vaak te veel geld, tijd en inzet van het personeel gevraagd. De oorzaak is dat de meeste organisaties onvoldoende voorbereid zijn en het veranderproces onvoldoende doorzien.

Flink Veranderen maakt helder waar de aandacht op gericht moeten worden en welke acties ingezet moeten worden.

Onze methode

De online scan Verandervermogen is gebaseerd op het werk van John Kotter (hoogleraar aan Harvard, bestseller auteur op succesvol veranderen en wereldwijd de meest geraadpleegde expert opleidinggeven aan verandering).

Flink heeft de lessen van Kotter vertaald naar de praktijk van zorginstellingen in Nederland en meer dan 50 instellingen begeleid om veranderingen duurzaam succesvol te maken.

De survey is opgebouwd uit de 8 stappen van succesvol veranderen:

Het juiste klimaat voor de verandering scheppen

1.

Versterken gevoel van urgentie

2.

Vormen van een sterk leidend team

3.

Bepalen van de verandervisie
De organisatie bij de verandering betrekken en er voor toerusten

4.

communiceren over de verandering en enthousiasmeren

5.

bieden van juiste ondersteuning aan de medewerkers

6.

vieren van korte termijn successen
De verandering implementeren en volhouden

7.

vasthouden van de verandering

8.

borgen van de nieuwe cultuur

Barry heeft mij enorm geholpen met het “uitlijnen” van mijn MT. Scherp in zijn observaties, opbouwend maar eerlijk in zijn feedback. Daar waar nodig wist hij ook de juiste “hulptroepen” in te schakelen uit zijn netwerk. En ook nog gewoon een heel fijn mens…"

5/5

– Cor Calis
Voormalig ziekenhuisbestuurder – toezichthouder