Inspiratiesessie

Tussentaal

Als uitdrukking van de tijd waarin wij leven beschikken wij over een rijke woordenschat voor het individuele en over wat er zich in onszelf afspeelt. Vooral in de wereld van de werkende mens is zichtbaar hoezeer onze taal naar binnen is gedraaid. Wie voorheen afdelingshoofd was, kan vandaag de dag ambitiemanager heten en een voorlichtingsbijeenkomst wordt bij voorkeur aangekondigd als een inspiratiesessie. Leiderschap geldt als een individuele kwaliteit, niet als een uitdrukking van wederkerigheid.

De vraag is: hebben we behalve in-mensen-taal ook tussen-mensen-taal? Wat zijn relationele versies van woorden als eigenaarschap, wendbaarheid of daadkracht? Wie ziet bij het woord ‘kartrekker’ degenen die in de kar zitten… en wie ziet diegenen die vanaf een afstandje toekijken naar het spoor dat de kar in het zand trekt?

Als adviseurs moeten we het vooral hebben van de woorden die wij spreken. Daarmee bevestigen of ontregelen we bestaande paradigma’s en manieren van doen. In deze inspiratiesessie gaat Marijke Spanjersberg in op de taal van organiseren, veranderen en leiderschap. Ze toont zich kritisch op het gebruik van internaliserende en psychologiserende taal als uitdrukking van dominante paradigma dat de oplossing voor het probleem in het individu zelf ligt. En ze hoopt ons met haar tussentaalse repertoire te verrijken en aan het denken te zetten. In deze bijeenkomst gaan we onze woorden weer opzij laten kijken.

 • Datum: 11 september 2024

  Tijd: 17:00 - 21:00 uur

 • Spreker: Marijke Spanjersberg

 • Kosten: €250,-

  incl. diner

Marijke Spanjersberg

Marijke Spanjersberg is psycholoog, gepromoveerd op conflicthantering en complexe besluitvorming. Ze werkt als zelfstandig organisatieadviseur en is gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Ze begeleidt teams van bestuurders, managers en professionals die een uitweg zoeken uit hun relationele verstrikkingen. Ze is jarenlang verbonden geweest aan het SIOO als docent Systeeminterventies voor oa de Excecutive Change Management opleiding.

 • Datum: 11 september 2024

  Tijd: 17:00 - 21:00 uur

 • Spreker: Marijke Spanjersberg

 • Kosten: €250,-

  incl. diner

Marijke