Inspiratiesessie

Tijd Meesterschap

Tijd speelt een belangrijke rol in het werk van veranderaars. Al is niet iedereen zich misschien bewust van het belang ervan, eenvoudig omdat we er niet bij stilstaan. Tijd kan simpelweg bepalend zijn voor de duur van een gesprek met een opdrachtgever, voor het plannen van een groepstraining of de duur van die wandeling in de natuur met een coachee. Dan gaat het om ‘kloktijd’, en is de tijd een hulpmiddel om een activiteit te organiseren.

Maar tijd heeft meerdere dimensies, bijvoorbeeld hoe je tijd beleeft ; subjectieve tijd wordt dat genoemd. Tijd is tegelijkertijd meetbaar en onmetelijk. Tijd is chronos en kairos. In hun dagelijks handelen zijn organisatieprofessionals zich bewust van de verschillende soorten tijd maar soms is hier maar beperkt een taal voor beschikbaar en daardoor ontbreekt het ook aan handelingsrepertoire. Dit boek doet een handreiking en geeft een conceptualisering van het begrip van tijd. Het helpt professionals in het maken van een eigen tijdskader om de diverse verschijningsvormen van tijd beter te zien en bewuster te gebruiken in de eigen werkpraktijk.

De rijkdom van het begrip tijd gaat namelijk veel verder dan het onderscheid tussen kloktijd en subjectieve tijd. Tijdmeesterschap, een handreiking voor veranderaars ontrafelt de tijd. Het bevat lessen en concrete voorbeelden waarmee dat handelingsrepertoire gevormd kan worden. Het is een prachtige en zinvolle bijdrage aan het vergroten van ons bewustzijn over tijd. De 21 auteurs, allen verbonden aan Sioo, gaan in op de verschillende dimensies van tijd.

 • Datum: 27 november 2024

  Tijd: 17:30 - 21:30 uur

 • Spreker: prof. dr. Jesse Segers

 • Kosten: €250,-

  incl. diner

Prof. dr. Jesse Segers

Jesse Segers was tot voor kort rector van Sioo (interuniversitair centrum voor veranderings- en organisatiekunde) en bijzonder hoogleraar aan de Exeter Universiteit. Hij is tevens gastprofessor aan verschillende andere buitenlandse onderwijsinstellingen.

 • Datum: 27 november 2024

  Tijd: 17:30 - 21:30 uur

 • Spreker: prof. dr. Jesse Segers

 • Kosten: €250,-

  incl. diner

Jesse