Waarom hebben we het zoveel over moed, eerlijkheid en waarheid?

Geschreven door:

Barry Popma

Barry Popma is founder van Flink Veranderen en heeft ruim 20 jaar ervaring in het leidinggeven aan verandering in de ouderen, revalidatie- en ziekenhuiszorg.

Waarom hebben we het zoveel over

Het valt me op in de boeken die ik voorbij zie komen, in de discussies in de verschillende media, in de gesprekken die ik gevoerd zie worden en waar ik soms zelf deelnemer in ben. Om een paar voorbeelden te geven:

 • Simon Sinek: if you want to be honest… tell the truth
 • Ron Carucci: to be honest; lead with power of truth, justice and purpose
 • Marvel Levi: te eerlijk bestaat niet; ben gewoon eerlijk

Volgens mij hebben we het er over omdat er verwarring is. Verwarring over wat klopt en wat niet. En wie weet of het klopt en wie kan daar iets over zeggen? Er wordt gezocht naar waarheid omdat de verwarring te lang duurt, onzeker en bang maakt, lastig te verdragen en te verduren is. We willen dat de verwarring stopt, dat we weer terug kunnen naar ons leven dat voor het overgrote deel voorspelbaar was en daarmee betrouwbaar; omdat we erop konden rekenen dat we niet al te veel en onverwacht door elkaar zouden worden geschud.

En daar waar mensen in verwarring zijn, willen ze zo snel als mogelijk uit de war. Door duidelijkheid. Maar hoe creëer je duidelijkheid als je het nog niet zeker weet?

Belangrijke vragen hierin zijn naar mijn idee:

 • hoe gaan we om met “het niet of nog niet weten”
 • hoe nemen we besluiten binnen het veld van het “niet weten”
 • waartoe is de leider gelegitimeerd door de “anderen” (organisatie, burgers,..)

Brene Brown beschrijft in haar bestseller “dare to lead” dat het er om gaat de moed te hebben in de arena te stappen, kwetsbaar durven zijn en bestand zijn tegen kritiek van degene die dat niet doen.  Dat moed ontwikkeld kan worden en het enige dat dit vraagt is:

 • commitment to doing bold work
 • having tough conversations
 • showing up with our whole hearts

Ze citeert hierbij een pakkende tekst van Theodore Roosevelt:

‘Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is; die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak; die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond…’

Niemand heeft het primaat op de waarheid maar iedereen heeft recht op juiste en volledige informatie; om zelf te kunnen en mogen bepalen welke waarheid het beste past. Als je je niet mee thuis voelt in een bepaalde realiteit, voel je dan vrij om te kiezen. Maar altijd met respect voor de keuze van de ander en zolang jouw keuze de ander niet schaadt.

Herken je:

 • dat er in de praktijk vaak sprake is van conflicterende waarden? (hoe verhouden solidariteit en autonomie zich bijvoorbeeld tot elkaar)
 • dat het ruimte nemen en ruimte geven soms op gespannen voet staan? En er toch van je gevraagd wordt om koers te zetten?

In ons werk waarin we organisaties, leiders en teams helpen om richting te kiezen en focus te houden, zijn dit onderwerpen die op tafel liggen; waar vragen over gesteld worden, waar de groeiruimte ligt. Het geeft invulling aan leiderschap.

Het is aan de leiders die veranderingen inzetten en begeleiden om in de arena te stappen.

Het is aan ieder die leiding geeft aan verandering om in de arena te stappen.

Om dat te doen moet je:

 • jezelf laten zien zodat je gezien wordt
 • je angsten onder ogen durven zien zodat je professioneel en emotioneel volwassen kunt worden
 • je kwetsbaarheid tonen omdat je zo de moed laat zien om niet perfect te zijn

We komen in ons werk met grote regelmaat jonge (aankomende) leiders tegen die de eerste stappen in de arena zetten. Zoekend, onderzoekend.

 • wie of wat is mijn secure base
 • aan welke mores en ongeschreven regels word ik geacht me te houden
 • welke plek wil ik innemen
 • wat ben in bereid te doen of te laten om trouw te blijven aan mijzelf.

Om het anders te doen. Om zo het verschil te maken dat nodig is. Flink heeft een programma ontwikkeld dat jonge leiders helpt om in de arena te gaan staan. Het Flink Potential Programma.


mail-informatie-knop

Herken je jezelf of een collega hierin? Dan nodigen we je uit om de stap te zetten en via deze link een oriënterend gesprek of intake met ons te plannen.

Met Flinke groet,

Barry Popma

Ook nieuwsgierig naar de valkuilen in veranderprocessen en hoe deze de boel flink in de vertraging zetten?

Download dan het gratis e-book:

0 Shares
Share
Tweet
Share