Netwerk – Link

Open netwerken maken impact

Netwerk-Link gelooft dat optimale samenwerkingsstructuren en governance-modellen binnen én tussen integrale netwerken in de zorg- en welzijnssector de sleutelsuccesfactoren zijn om maximale impact te hebben in hun gemeenschappen.

Netwerk-Link is een innovatieve en gestructureerde aanpak die de samenwerking faciliteert en optimaliseert binnen organisaties, tussen verschillende netwerken én binnen netwerken zelf.

NETWERK LINK in website rondje

Wat wij  in de netwerken zien ontstaan

Integrale netwerken hebben steeds meer hun meerwaarde bewezen. Door de samenwerking tussen verschillende organisaties wordt er bijgedragen aan positieve gezondheidsuitkomsten van een (deel)populatie. 

 • om te komen tot een effectieve manier van werken is het nodig dat er goed samengewerkt wordt tussen de betrokken organisaties, dwars door de verschillende domeinen heen.

 • door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen komen er nieuwe uitdagingen op het pad van de integrale netwerken.

 • de behoefte bestaat om gezamenlijk te verkennen of de wijze waarop het netwerk is georganiseerd nog de juiste is, of er een betere structuur mogelijk is en welke governance daarbij past.

tour35

Aan de goede bedoeling ligt het niet...

We begrijpen dat samenwerken tussen verschillende organisaties complex kan zijn, vooral in een snel veranderend landschap.

We zien dit ook terug in de contacten met het werkveld en in de projecten die we doen.

 • de gevolgen van de veranderende zorgvraag en gebiedsindelingen leiden tot fragmentatie van zorgdiensten en- voorzieningen. Dit kan de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloeden.

 • door het ontstaan van nieuwe netwerken en veranderingen in de financiering kan er sprake zijn van versnippering van expertise. Dit leidt tot inefficiëntie komen tot passende structuren.

 • de diversiteit van netwerken, het snel veranderende netwerklandschap en de complexe samenwerkingen kan leiden tot miscommunicatie waardoor er overlap van diensten aangeboden worden.

tour35
Goed dat er gekozen is voor werken met een klankbord; dat is niet alleen waardevol maar ook zoveel positiever dan spreken over het houden van toezicht."
5/5

– Sander Merkus
onderzoeker Vilans

Ik vind het goed dat netwerken naar zichzelf kijken, naar wat ze doen en hoe zij georganiseerd zijn. Een handvat kan daarbij heel behulpzaam zijn. Goed hoe de aanpak voor de drie Utrechtse Netwerken Dementie is doorlopen."
5/5

– Tjitske Binkhorst
Programmamanager Dementie Netwerk Nederland

Duidelijk zijn helpt enorm.

En dat is een stuk makkelijker als je weet waar je naar moet kijken. Als je weet hoe je door anders te kijken andere dingen ziet. Om zo open te kunnen verbinden met dat wat zichtbaar wordt.

Om nieuwsgierig te zijn naar wat zich niet direct laat zien maar wel gezien wil en moet worden.

Omdat het uiteindelijk toch echt gaat over de impact voor de gemeenschap waar het netwerk voor is opgericht.

 • we maken gebruik van bouwstenen om samenwerkingsprocessen te structureren

 • we reiken perspectieven aan om samenwerkingsverbanden te optimaliseren

 • we kijken door verschillende vensters om te zien wat een passende schaalgrootte is

 • we leveren tools om de uitdagingen van het veranderende zorglandschap aan te pakken

Dit stelt ons en de organisaties in staat om een diepgaande analyse en scherpe diagnose te maken. Om vervolgens de begeleiding te kunnen bieden in het mogelijke verbeter- ontwikkelprogramma.

We begeleiden organisaties bij het doorlopen van deze verschillende fasen om de meest passende structuur voor én tussen integrale netwerken te identificeren en in te vullen.

 • opstart & research

  we verkennen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en analyseren de huidige organisatiestructuren en samenwerkingscultuur.

 • inventarisatie & ontwerp

  we gaan in dialoog met de betrokkenen en belanghebbenden en identificeren de passende structuur- en governance-modellen voor het netwerk.

 • passend advies

  we bieden advies op maat, rekening houdend met de unieke behoeften en mogelijkheden van het netwerk.

 • implementatie & transitie

  we begeleiden de implementatie en zorgen voor een soepele transitie waarna de netwerken  zelfstandig en dus met elkaar verder kunnen.

logo-NETWERK LINK
logo-NETWERK LINK
Als manager neem ik deel in verschillende netwerken, aangrenzende thema’s en kom vaak dezelfde personen tegen. Goed dat dit nu effectiever- anders- slimmer georganiseerd wordt."
5/5

– Manager VVT

Netwerk – Link adviseurs

Carole Groenescheij heeft 10 jaar ervaring als netwerk regisseur, organisatie adviseur en veranderkundige. Ze is gericht op het versterken van de samenwerking-structuren in netwerken.

Carole Groenescheij

Lieve Hendriks heeft ruim 10 jaar ervaring als projectleider, adviseur en businesscoach in de zorgsector, gericht op kwaliteitsverbetering en het ontwikkelen van sterke waarde proposities.

Lieve Hendriks

Barry Popma is founder van Flink Veranderen en heeft ruim 20 jaar ervaring in het leidinggeven aan verandering in de VVT, revalidatie en ziekenhuiszorg.

Barry Popma

Interesse in onze aanpak?

Neem vrijblijvend contact met ons op via:

 • 06 - 55 82 54 63 (Barry)

 • info@flinkveranderen.nl