Flinke veranderaar

Krijg inzicht, helderheid en focus

De Flinke Veranderaar zorgt dat er effectief leiding wordt gegeven aan de verandering. U krijgt tijd om te focussen op de besturing van de organisatie.

De juiste focus om succesvol te veranderen.

flinke veranderaar

Leidinggeven aan verandering is leidinggeven aan een team; een sterk team in termen van functies, informatie, expertise, reputatie en relaties. Een team dat voldoende uitgerust en toegerust is. Daar moet de organisatie voor zorgen; omdat daarmee aan een belangrijke voorwaarde wordt voldaan voor het slagen van een verandertraject.

De ervaring leert ons dat dit eerder uitzondering dan regel is. Gemiddeld genomen hebben managers niet de rust, niet de aandacht om in de hectiek van het werk een veranderproces goed te leiden. Dit is veelal geen onwil maar onmacht. Soms onkunde wat echter geen verwijt en diskwalificatie is maar gewoon logisch: ieder zijn vak.

De juiste focus om te kunnen veranderen

De Flinke Veranderaar heeft zelf als leider in de frontlinie gestaan, kent de spanning van de praktijk en heeft zich diepgaand bekwaamd in de dynamiek van veranderprocessen, prestatiemotivatie en leiderschap in verandering.

De Flinke Veranderaar zorgt dat er effectief leiding wordt gegeven aan de verandering. U krijgt tijd om te focussen op de besturing van de organisatie.

Onze Flinke Veranderaars

Barry Popma is founder van Flink Veranderen en heeft ruim 20 jaar ervaring in het leidinggeven aan verandering in de VVT, revalidatie en ziekenhuiszorg.

Barry Popma

Nathalie van der Voort heeft ruim 20 jaar ervaring als projectleider, procesmanager, leidinggevende en adviseur gericht op strategie, innovatie en transities in de zorg- en profit sector.

Nathalie van der Voort

Finus Kuijs heeft 16 jaar ervaring als manager, directeur en bestuurder in zorg en welzijn en heeft daarvoor 13 jaar gewerkt in de uitgeverijwereld in commerciële functies.

Finus Kuijs

Barbara heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van cultuurveranderingen, leiderschapsontwikkeling en operationeel crisismanagement binnen de ouderen- en ziekenhuiszorg en GGZ.

Barbara van Iersel

Matthijs Meester is een ervaren interim (HR) directeur en verandermanager. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met het leidinggeven aan strategische organisatieverandering in de zorg, sociaal domein en bij de overheid.

Mathijs Meester

Jeroen heeft ruim 15 jaar ervaring met het leidinggeven aan verpleeg- en behandelorganisaties binnen de revalidatiezorg en de VVT en daaraan gerelateerde veranderprocessen.

Jeroen Offermans

Pleuni

Pleuni Vullers heeft ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van verandertrajecten als adviseur, (HR) manager of project-programmaleider.

Pleuni Vullers

Wilma Bus heeft meer dan 20 jaar ervaring als senior leidinggevende, managementcoach, programmaleider en interimmanager in de GGZ en VVT

Wilma Bus

Jantine Verheij heeft ruim 15 jaar management ervaring in de zorg en zakelijke dienstverlening bij organisaties die grote uitdagingen kennen om te werken aan toekomstbestendigheid. 

Jantine Verheij

Hannes Velt heeft 20 jaar ervaring als interim manager, change  consultant en Agile leiderschapscoach bij grote organisaties in o.a. de financiële sector

Hannes Velt

Veronique Meijer heeft ruim 10 jaar ervaring als (interim)manager en coach in de brede zorgsector. Ik zorg voor richting, ruimte en resultaat in veranderende situaties op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. 

Veronique Meijer

Dominique Dautzenberg heeft ruim 15 jaar ervaring als manager, adviseur en projectleider in de ouderenzorg, behandeling en zakelijke dienstverlening gericht op kwaliteitsverbetering en teamontwikkeling. 

Dominique Dautzenberg

Mariska de Roo heeft ruimt 20 jaar ervaring als manager en directeur in de ziekenhuissector en geboortezorg. Ze heeft leiding gegeven aan verandering van structuren en processen en kent hierin de dynamiek van politieke, bestuurlijke en financiële polariteiten en belangen.

Mariska de Roo

Het resultaat

Een succesvolle verandering zonder gedoe

De Flinke Veranderaar is een ervaren interim professional die:

  • geeft succesvol leiding aan het veranderproces

  • geeft scenario's en adviseert over de te kiezen veranderaanpak

  • stuurt op resultaat

  • geeft focus op de uitvoering van het plan van aanpak

Een mooie periode samengewerkt met Barry. Hij heeft het verschil gemaakt door zijn positieve denkwijze zonder omwegen en subtiele aanpassingen op de werkvloer. Een persoon die zijn expertise om verandering te brengen in het werk waar maakt. Door zijn fijne persoonlijkheid en enorme mensenkennis ben ik geïnspireerd geraakt en zie ik mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden."

5/5

Arlette Uitterhoeve
Verpleegkundige Medische Revalidatie Kliniek Revant

Waarom Flink Veranderen?

Omdat we weten hoe het moet

U staat voor een belangrijke verandering in de organisatie, ingegeven door in- of externe omstandigheden. De verandering moet een grote impact hebben op de organisatie en daarom is een visie op de verandering en een heldere aanpak essentieel.

70% van alle veranderinitiatieven mislukt. Er wordt vaak te veel geld, tijd en inzet van het personeel gevraagd. De oorzaak is dat de meeste organisaties onvoldoende voorbereid zijn en het veranderproces onvoldoende doorzien.

Flink Veranderen maakt helder waar de aandacht op gericht moeten worden en welke acties ingezet moeten worden.

Ik heb Barry leren kennen tijdens een verander traject voor staf adviseurs in het HagaZiekenhuis in Den Haag. In deze dynamische en topklinische omgeving heeft hij op zeer doeltreffende wijze de adviseurs anders doen laten denken en doen. Als coach stimuleert hij je om uit je comfortzone te stappen om de nodige verandering samen met de mensen te organiseren. Op een inspirerende wijze neemt hij je mee op (verander)reis en stimuleert hij je talenten om te komen tot een succesvolle verandering van mens en omgeving."

5/5

Richard Verboom
Business Controller Haga Ziekenhuis