Drastische maatregelen…van verpleeghuis naar hospice? Zie je het gebeuren?

Geschreven door:

Barry Popma

Barry Popma is founder van Flink Veranderen en heeft ruim 20 jaar ervaring in het leidinggeven aan verandering in de ouderen, revalidatie- en ziekenhuiszorg.

Drastische maatregelen

Lig je er wakker van? Of zie je het als een kans?  Hoe je er ook naar kijkt, je zult in beweging moeten komen om de ontwikkeling die op je afkomt van een antwoord te voorzien. Een ding weet je zeker: het vraagt geen korte termijn actie maar en visie op de toekomst.

Dit betekent dat je je huiswerk moet doen, de signalen uit het veld moet opvangen en daar betekenis aan geven. Je weet dat toekomstige klanten niet alleen andere verwachtingen hebben (namelijk dat de ouderenzorg beter zal zijn dan nu) en je weet ook dat ze daar ernstig in teleurgesteld zullen gaan worden. Toch?

Even een paar feiten:

 • verdubbeling van het aantal 85-plussers in twintig jaar tijd
 • verdubbeling van het aantal mensen met dementie
 • minder mensen tussen de 20 en 64 die als zorgverlener aan de slag kunnen gaan
 • de wachtlijsten zijn de afgelopen twee jaar met 92 procent gegroeid terwijl we pas aan het begin staan van de vergrijzing.

De Volkskrant kopt: Pijnlijke maatregelen nodig om ouderenzorg uitvoerbaar te houden.

Onderzoeksinstituut TNO becijferde onlangs dat, als er niets verandert, er tot 2040 140 duizend extra plekken in de verpleeghuizen nodig zijn. Ook de kosten zouden daarmee verdubbelen, tot zo’n 24 miljard euro per jaar.

Robbert Huijsman, hoogleraar management en organisatie van de ouderenzorg aan de Erasmus Universiteit:

Dat is niet op te brengen. Bovendien: er is nooit genoeg personeel te vinden om in al die verpleeghuizen aan de slag te gaan. Hoe we dat moeten opvangen, dat weet niemand.

Moet je alles uit de kast halen om dat zo te houden, of moet je erkennen dat we tegen de grenzen aanlopen van wat mogelijk is? Daarbij hoort de erkenning dat verpleeghuizen zich steeds meer zullen ontwikkelen tot een vorm van hospices, met zorg voor de allerlaatste fase van het leven. Een enorme omslag aangezien het beleid nu juist de andere kant op gaat. 

Het leidt tot hoofdbrekens bij zorgbestuurders en hoogleraren, bij verzorgenden en bij verpleeghuis-directeuren: hoe maken we het publiek duidelijk dat de zorg zal moeten veranderen, soberder moet worden, dat nog meer gevraagd zal worden van mantelzorgers, dat mensen zelf moeten gaan nadenken hoe zij hun oude dag willen doorbrengen? Dat onwankelbare zekerheden straks toch zullen wankelen en onorthodoxe maatregelen niet zijn af te wenden. Bewoners zullen vooral op hun bed liggen, in hun eigen kamer. 

Activiteitenprogramma’s voor de bewoners samen zullen verdwijnen. Er staat je als zorgbestuurder – manager een belangrijke taak te wachten… om de toekomst vorm te geven…. zodanig dat oude waarden overeind kunnen blijven maar dan in een ander jasje: leefwereld versus systeemwereld, terug naar de bedoeling… Je instelling zal drastisch veranderen, jij zelf vast en zeker ook!

 • Om inzicht te verkrijgen: in wat er echt in en om je instelling speelt en beweegt
 • Om heldere keuzes te maken: en je doordachte en gerichte actieplannen inzet
 • Om focus te houden in de uitvoering: en je niet laat afleiden door zaken die je aandacht kapen

Flink kan je in de verschillende fasen van het proces helpen zodat je rust in je kop en rust in je tent krijgt.

Onze Flinke Veranderaar:

 • zorgt dat er effectief leiding wordt gegeven aan de verandering
 • geeft scenario’s geeft en adviseert over de te kiezen veranderaanpak
 • geeft focus op de uitvoering en stuurt op het resultaat

Onze Flinke Verbeteraar:

 • past tijdelijk op de winkel als het even moet
 • krijgt het werk weer op de rit; wellicht net even anders of slimmer
 • laat werkprocessen soepeler verlopen

Heb je een actuele vraag of wil je kennismaken met Flink. Plan hier een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om te kijken wat Flink voor jouw organisatie kan betekenen.

 

 

Ook nieuwsgierig naar de valkuilen in veranderprocessen en hoe deze de boel flink in de vertraging zetten?

Download dan het gratis e-book:

0 Shares
Share
Tweet
Share